Numer wpisu
384/B/2010
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki położonej przy ul. Wierzbowej 13B w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00237/10
Data wydania
2010-08-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U-H. INSTAL-ROW Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B. Chrobrego 2, 44-200
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
Kołodziej Rafał (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-06