Numer wpisu
386/B/2010
Dotyczy
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia określającego dopuszczalną emisję
Znak sprawy
Ek I-7642/00010/10
Data wydania
2010-07-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Greif Holding Poland ul. Przemysłowa 3 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-12