Numer wpisu
390/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1360/52, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Brzozowej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00241/10
Data wydania
2010-08-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Polski Związek Działkowców RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RAJ", ul. Brzozowa 7; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-16