Numer wpisu
391/B/2010
Dotyczy
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1994/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 7 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00243/10
Data wydania
2010-08-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Hanna Nestorowicz, ul. Smolna 7 A; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-16