Numer wpisu
392/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie działki o numerze 1160/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00246/10
Data wydania
2010-08-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Justyna Zglejszewska, ul. Michała Wołodyjowskiego 41; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-16