Numer wpisu
394/B/2010
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00050/10
Data wydania
2010-07-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna dr n. med. Mariusz Michno, ul. Przyjaźni 9i, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-17