Numer wpisu
395/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na transport odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00051/10
Data wydania
2010-07-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"BIO-CARBO-ENERGY" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Zbieranie odpadów prowadzone w Rybniku przy ul. Przemysłowej 10
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-17