Numer wpisu
396/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00053/10
Data wydania
2010-07-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EPE-Rybnik Sp. z o.o., ul. Podmiejska 87 D, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Sprawę przekazano do właściwego organu jakim jest Marszałek Województwa Śląskiego
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-17