Numer wpisu
397/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00080/05
Data wydania
2010-06-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Transportowe Hurtownia "Karina" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-17