Numer wpisu
399/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 25, 50m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 635/117 i 1923/113, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00330/10
Data wydania
2010-08-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Stanisława Małachowskiego 44; 44 – 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-18