Numer wpisu
471/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00054/10
Data wydania
2010-08-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELROW Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-08-19