Numer wpisu
404/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usuniecie 3 szt. drzew w tym 2 szt. gat. modrzew europejski i 1 szt. topola oraz 15 m2 krzewów w związku z modernizacją budybku na posesji przy ul. Wł.Łokietka w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00340/10
Data wydania
2010-08-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. B.Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja zezwalająca
Wpisu dokonał
KUTKOWSKAJ
Wpis z dnia
2010-08-19