Numer wpisu
405/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 87 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1552/45, 1554/45, 1556/45, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku -Wielopolu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00319/10
Data wydania
2010-08-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-08-23