Numer wpisu
419/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 2427/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00346/10
Data wydania
2010-08-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-08-26