Numer wpisu
428/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 802/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00341/10
Data wydania
2010-08-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-08-30