Numer wpisu
440/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej urządzenia wodne
Znak sprawy
Ek I-6210/00029/10
Data wydania
2010-09-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-07