Numer wpisu
445/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludowej w Rybniku - Wielopolu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00288/10
Data wydania
2010-09-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-09-09