Numer wpisu
449/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, zlokalizowanych na terenia działki o numerze 3592/11, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 15 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00307/10
Data wydania
2010-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-09-10