Numer wpisu
452/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00187/10
Data wydania
2010-09-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Ewa Łajtar i Dariusz Muszyński, ul. Maksymiliana Buhla 41D; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-13