Numer wpisu
457/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1335/92, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pod Hałdą w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00272/10
Data wydania
2010-08-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-09-16