Numer wpisu
460/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy (kwatery cmentarne o numerach: 3, 8, 15, 17, 18), położonych przy ulicach: Jana Kotucza i Rudzkiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00389/10
Data wydania
2010-09-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA Matki Boskiej Bolesnej, ul. Franciszka Rybnickiego 2; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-17