Numer wpisu
465/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3262/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00316/10
Data wydania
2010-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2;44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-032
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-09-17