Numer wpisu
464/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. świerk srebrny, rosnących terenia działki o nr 2828/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy położonej przy ul. Jaskółczej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00320/10
Data wydania
2010-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-09-17