Numer wpisu
462/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2043/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Granicznej 34 w Rybniku - Zebrzydowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00311/10
Data wydania
2010-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2;44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-09-17