Numer wpisu
463/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2843/123,stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jaskółczej 14 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00325/10
Data wydania
2010-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydzial EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-09-17