Numer wpisu
466/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00312/10
Data wydania
2010-09-20
Nazwa organu
Preyzdent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydzial EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-09-20