Numer wpisu
481/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00328/10
Data wydania
2010-09-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Małgorzata Duda i Józef Kuźnik, ul. Rudzka 191A; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-20