Numer wpisu
467/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: jodła koreańska; jodła kalifornijska; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 2966/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Szczygłów w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00383/10
Data wydania
2010-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-09-20