Numer wpisu
469/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3189/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00315/10
Data wydania
2010-09-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2;44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2010-09-21