Numer wpisu
472/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00321/10
Data wydania
2010-09-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Mariola Kubica - Libera, ul. Rybacka 20F; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-27