Numer wpisu
482/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 114 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00372/10
Data wydania
2010-09-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Bronisława i Ryszard Binczyk, ul. Żorska 114; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-22