Numer wpisu
477/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1291/25, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00382/10
Data wydania
2010-09-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku, ul. Wincentego Kadłubka 35; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-23