Numer wpisu
488/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2274/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 71 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00397/10
Data wydania
2010-09-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Zbigniew Pierchała, ul. Wolna 71; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-23