Numer wpisu
478/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00388/10
Data wydania
2010-09-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Marcin Krasucki, ul. Żużlowa 49; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-24