Numer wpisu
485/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy nowej linii do produkcji osłon bocznych i górnych grzejników oraz linii malowania proszkowego w Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00033/10
Data wydania
2010-09-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Reattig Heating Sp. z o.o., ul. Przemysłowa, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-27