Numer wpisu
487/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3611/117, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00352/10
Data wydania
2010-09-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
F. H. U. "MARAT" Przemysław Małecki, ul. Brzezińska 8A; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-27