Numer wpisu
486/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy stanowiska do malowania oraz budowy instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B"
Znak sprawy
Ek I-7624/00038/10
Data wydania
2010-09-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Piotr Chwołka ARTECH, ul. Wodzisławska 175B, 44-218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-28