Numer wpisu
531/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o nr 2481/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Młyńskiej 26 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00357/10
Data wydania
2010-10-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Jacek Żak; ul. Jana Kilińskiego 36A/6; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-28