Numer wpisu
508/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew następujących gat.: topola osika; klon pospolity; brzoza brodawkowata; topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 184/18, położonej przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00354/10
Data wydania
2010-10-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S. A.; ul. Mikołowska 107; 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-30