Numer wpisu
493/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola osika, rosnącego na terenie działki o nr 3340/52, położonej przy ul. Cegielnianej 20 A w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00436/10
Data wydania
2010-09-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
INSTALBUD JANOSZ Sp.J.; ul. Bielska 31 B Cegielniana 20 A; 43-200 Pszczyna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-30