Numer wpisu
496/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2065/204, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. mjr. Brunona Janasa 68 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00361/10
Data wydania
2010-10-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Izabela i Tomasz Duda; ul. mjr. Brunona Janasa 68; 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-01