Numer wpisu
494/B/2010
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00062/10
Data wydania
2010-09-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Apteka Prywatna Bogumiła Tompalska, ul. Barbary 6, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-04