Numer wpisu
495/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00061/10
Data wydania
2010-09-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Auto Serwis Marek Górnik, ul. Lotników 24, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-04