Numer wpisu
502/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1931/124, położonej przy ul. Świerklańskiej 5 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00379/10
Data wydania
2010-10-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. gen. Zygmunta Janke - Waltera 1 w Rybniku; ul. Świerklańska 5; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-04