Numer wpisu
542/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcia 15 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki o nr 206/6, położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00362/10
Data wydania
2010-10-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI; ul. Gliwicka 72; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-04