Numer wpisu
505/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1014/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 14 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00380/10
Data wydania
2010-10-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Janina Romańska; ul. Stefana Żeromskiego 14; 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok.013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-05