Numer wpisu
597/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1650/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gołębiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00435/10
Data wydania
2010-10-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława chrobrego 2,44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-10-06