Numer wpisu
498/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na transport odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00060/10
Data wydania
2010-09-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LOKIS Sp. z o.o., ul. Gliwicka 179, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-07