Numer wpisu
501/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Wielopolskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00020/10
Data wydania
2010-10-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-07