Numer wpisu
503/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 2582/117, położonej przy ul. Zielonej 2 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00423/10
Data wydania
2010-10-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zielonej 2 w Rybniku; ul. Zielona 2; 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Miera Urszula (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-07